Ako nás ovplyvňuje strava? Odhaľ tajomstvá dietetiky čínskej medicíny

Dietetika čínskej medicíny je rozsiahli komplex informácií – učenia, ktoré by mal vedieť každý, kto sa zaujíma o to, ako sa správne stravovať, ako mať z jednotlivých potravín čo najväčší úžitok. Je to pohľad, ktorý nás učí trocha inému náhľadu na náš organizmus, na samotný tráviaci proces, jednotlivé druhy potravín a spôsob ich spracovania. V dnešnej dobe sme zahltení informáciami o rôznych spôsoboch stravovania, pričom veľakrát čo informácia to rozpor. Každý sa na to pozerá z trocha iného uhľa pohľadu, avšak každý z týchto systémov sa zhoduje v jednom. A to v tom, že všetko, čo do seba prijímame nás, či chceme alebo nie, nejakým spôsobom ovplyvňuje.

Úvod do dietetiky čínskej medicíny

V západnej dietetike sa učíme o hmotnom (jinovom) aspekte. Teda o makro elementoch (makroživinách, ako sú sacharidy, bielkoviny, tuky) a mikro elementoch (mikroživinách, ako minerály, vitamíny či stopové prvky). Dietetika čínskej medicíny prihliada aj na aspekt energetický (jangový), čo znamená vplyv energie danej potraviny, alebo ich kombinácii na náš organizmus.

Tento vplyv sa berie do úvahy nielen na úrovni fyzickej, ale aj na ďalších úrovniach, ktoré sú od seba neoddeliteľné, a ktoré tvoria náš organizmus. Rozumieme tým úrovne:

 • energetickú (sieť energetických dráh – meridiánov, ktorými je náš organizmus navzájom prepojený v rámci vnútorného, ale aj vonkajšieho prostredia),
 • emočnú (vplyv zdravotného stavu na rozvoj niektorých emócií, ale aj spätný vplyv emócií vytváraných na základe prežívaných životných udalostí – ktoré môžu náš organizmus ovplyvňovať pozitívne, ale aj negatívne),
 • mentálnu (mentálna aktivita, schopnosť koncentrácie, jasnosť myslenia),
 • esenciálno – spirituálnu (úroveň najjemnejšia – najsubtílnejšia, ktorá hovorí o najjemnejších energiách sídliacich v našom organizme).

food

Takže pomocou stravy, jej nastavenia, správnej úpravy a správnych kombinácií vieme ovplyvniť tieto jednotlivé úrovne nášho organizmu a podporiť tak zdravie, vitalitu a kondíciu vo všetkých systémoch – orgánoch a ich energetických dráhach, vo všetkých zložkách – ktorými sú neustále zásobované – čchi, krv, telesné tekutiny. Práve tieto zložky potrebujeme cez príjem potravy a tekutín neustále vytvárať a dopĺňať.

Ako sa pozerá dietetika čínskej medicíny na potraviny?

Náhľad na potraviny je aj energetický. A práve ten je častokrát dôležitejší, pretože berie do úvahy energiu potravín, ktorú nám dávajú, a ktorá nás ovplyvní práve na úrovni samotného tráviaceho procesu. Čiže v schopnosti premeny danej hmoty na energiu. Pretože práve substancia danej potraviny je pre organizmus hrubá forma energie a organizmus si ju musí/potrebuje transformovať spätne na čchi – čiže zmeniť ju na energiu.

Priblížime si, čo to vlastne znamená

Je potrebné brať do úvahy viaceré vlastnosti z pohľadu energetiky:

 • povahu
 • tropizmus
 • chuť
 • wu xing (fázu – element)
 • ohnisko
 • pohyb čchi
 • tepelnú úpravu

lyžice

#Povaha – termické vlastnosti

Hovoríme tu o tepelnom pôsobení potravín. Rozlišujeme od neutrálnych smerom k osviežujúcim až studeným, alebo naopak od neutrálnych smerom k teplým až horúcim. Takže berieme do úvahy potraviny, ktoré nás ochladzujú, alebo zahrievajú – viac alebo menej. Najdôležitejšia skupina je z tohto pohľadu neutrálna skupina potravín, ktoré tvoria základnú substanciu pre naše stravovanie. Tá nevytvára žiadny exces – nerovnováhu. Do tejto skupiny patria hlavne obilniny, ktoré si pripravujeme hlavne vo forme obilných kaší.


Čučoriedková ovsená kaša

Malinová ovsená kaša


#Tropizmus

Dáva nám informáciu o tom, do ktorého orgánu, alebo meridiánu smeruje energia danej potraviny. Je to dôležitý aspekt v rámci liečebnej dietetiky. Ak už je nejaký orgán v oslabení, vieme cielene zamerať stravu na jeho posilnenie – liečenie. Taktiež z pohľadu konštitúcie človeka, kde berieme do úvahy jeho slabé stránky, ktoré majú tendenciu ako prvé podľahnúť nejakým oslabeniam, vieme zacieliť toto pôsobenie tak, aby tieto orgány dané potraviny udržali v čo najlepšej kondícii, vitalite, zdraví.

#Chuť

Je dôležitá z pohľadu ovplyvnenia samotnej energie organizmu – v rámci jej mechanizmu. Môže podporovať, aby čchi energia v našom tele stúpala, klesala, sťahovala sa, vytláčala smerom von, takže chuť prináša so sebou určité vlastnosti. Napríklad v rámci lepšej cirkulácie čchi, krvi a telesných tekutín. Taktiež prináša a podporuje niektoré liečebné vlastnosti: ochranu, lepšie zavlhčenie, alebo naopak odvlhčovanie (odhlieňovanie), prečisťovanie horúčosti (protizápalové pôsobenie) a mnohé ďalšie.

#Wu xing

Wu xing nám hovorí podobne ako pri tropizme, do ktorej fázy v rámci učenia o 5-tich fázach (elementoch), daná potravina vstupuje, a tým pádom ovplyvňuje mechanizmus celého funkčného okruhu, ktorý pod danú fázu spadá. 5 fáz (elementov) je základný pilier čínskej medicíny vysvetľujúci fungovanie nášho organizmu v zdraví (v jeho fyziológii) aj v chorobe (patofyziológii). Máme 5 fáz: drevo, oheň, zem, kov a voda a každá z nich sa premieta vo fungovaní nášho organizmus na všetkých úrovniach bytia (fyzickej, energetickej, emočnej, mentálnej a esenciálno – spirituálnej).

#Ohnisko

Hovorí o prepojení na tzv. energetický orgán – Trojitý ohrievač. Je to jediný orgán v našom organizme, ktorý nemá hmotnú formu, čiže funguje čiste len energeticky a je veľmi dôležitý pre fungovanie všetkých vnútorných orgánov v oblasti hrude, ktorá reprezentuje horné ohnisko (pľúca a srdce), v oblasti stredu – brucha, ktoré reprezentuje stredné ohnisko (slezina, slinivka, žalúdok, pečeň, žlčník), a v oblasti podbruška, ktoré reprezentuje dolné ohnisko (tenké črevo, hrubé črevo, ľadviny, močový mechúr).

#Tepelná úprava

Berie sa ako veľmi dôležitá funkcia ohňa, ktorá podporuje transformačný proces.

 

Čiže môže byť strava, ktorá má nejakú tepelnú povahu, s tropizmom na niektorý orgán, s nejakou chuťou, ktorú si pripravíme nejakým spôsobom tak, aby sme čo najlepšie otvorili jej čchi a mali možnosť ju tým pádom čo najlepšie využiť vo svoj prospech. Práve toto správne otvorenie energie každej potraviny umožní jej správna príprava, spracovanie, spôsob tepelnej úpravy (varenie, pečene, jemné osmahnutie na woku, krátke povarenie vo vode, naparenie, grilovanie, apod.)

4 kľúčové faktory pri potravinách

Okrem týchto vlastností potravín berieme do úvahy 4 kľúčové faktory, ktoré kombinujeme – integrujeme v rámci samotného výberu potravín a jedál.

1. Prostredie, v ktorom sa nachádzame

Energia prostredia, v ktorom žijeme a potraviny s touto energiou sú pre náš organizmus najprirodzenejšie, najlepšie prijímané. To by malo byť nosné gro v rámci množstva, ktoré sa len jemne doplní o potraviny mimo tejto oblasti – tie sa berú len ako doplnok, spestrenie jedálnička.

2. Sezónna energia a počasie v prostredí

Na našej planéte sa striedajú 4 ročné obdobia, ktoré súvisia priamo s rotáciou Zeme okolo Slnka, a ktoré spätne na zemi ovplyvňujú dané počasie. Samozrejme berieme do úvahu aj lokalitu, pretože inak bude vyzerať letná sezóna v Egypte, Izraeli a inak niekde na severe v Škandinávii, ale stále to bude sezóna leta, čo bude spoločný prvok daného obdobia.

3. Zdravotný stav

Momentálny stav človeka, jeho akútne, alebo chronické problémy, ktoré môžeme prostredníctvom liečebnej dietetiky riešiť v jeho liečebnom procese.

4. Aspekt konštitučných predispozícií

Konštitučná energia človeka, ktorá zohráva hlavný prím hlavne v prevenecii, kde sa to robí najľahšie a zároveň najsilnejšie. Konštitučná energia – jej výpočet podľa dátumu narodenia nám umožňuje určiť aké budú predispozície organizmu, jeho slabé aj silné stránky, podľa ktorých môžeme od detstva, respektíve v akomkoľvek veku upravovať stravovacie návyky. Takto môžeme prostredníctvom stravy vybalansovať a posilniť to, čo má najväčšiu tendenciu k oslabovaniu na jednotlivých úrovniach organizmu.

V neposlednej miere je dôležitá aj kvalita čchi – energie danej substancie čo je ovplyvnené predovšetkým podmienkami, ktoré mala pri svojom vývoji raste (chove). Kvalita podmienok sa posudzuje na základe dvoch energií.

Prvá z nich je energia zeme – čiže kvalita pôdy – minerálov, vody, všetkých zložiek, ktoré má možnosť hlavne rastlinná potrava do seba akumulovať. Čiže je veľký rozdiel či rastlina rástla niekde na úrodnej černozemi, v lokalite pre ňu prirodzenej, alebo niekde na piesčitej pôde plnej pesticídov a umelých hnojív.

Druhá z týchto energií je energia nebies – tu má vplyv hlavne energia Slnka (vieme, že bez fotosyntézy by nebol v rastlinnej ríši možný život) a energia Mesiaca, ktorá má silný vplyv na cirkuláciu tekutín. Takže ak sa niečo pestuje niekde v umelých skleníkoch, pod umelým osvetlením, je zavlažované chlórovanou vodou a pod., je kvalita čchi takejto potraviny oveľa nižšia v rámci svojej sily a vitality, ktorú nám odovzdáva.

Konkrétne zloženie taniera tak, ako ho odporúča dietetika čínskej medicíny

Toto zloženie sa do veľkej miery zhoduje aj s odporúčaním dietetiky západnej.

Obilniny predstavujú základnú substanciu, ktorú by sme mali prijímať. Na tanieri sa uvádza zastúpenie obilnín v 40 – 60 % v rôznych formách a rôznych pomeroch. Ďalšie zložky potravín na tanieri sú:

 • zelenina, ktorá tvorí druhú najväčšiu skupinu, a mala by byť v zastúpení cca 30 %,
 • ďalej skupina bielkovín – rastlinných – cez strukoviny, alebo živočíšnych – cez mäso, ryby, mliečne výrobku – tá má tvoriť podiel na tanieri cca 10 %,
 • a po 5 % tvorí skupina tukov (oleje, maslá, orechy, semiačka) a ovocia

ovsená kaša

Prečo sú obilniny pre nás najdôležitejšie?

Jedná sa o potravinu, ktorá pre nás predstavuje ten najsilnejší, najvitálnejší zdroj obnovy energie (jang), krvi a telesných tekutín (jin). V malom zrnku sa ukrýva obrovský potenciál. Platí však pravidlo, že čím viac je zrnko spracovávané, tým viacej čchi stráca, čiže tým je menej hodnotné. Ideálne sú teda pokrmy pripravované z celého zrna, a to hlavne vo forme ranných teplých obilných kaší.

Kaše z pohľadu dietetiky čínskej medicíny predstavujú základný ranný pokrm, to najsilnejšie z pohľadu naštartovania sa do nového dňa. Náš organizmus vie, že ide do aktívnej časti dňa, v ktorej potrebuje vytvoriť zdroj novej energie, preto aj nastavenie biologických hodín v našom organizme (kedy v priebehu 24 hodín je vždy určitý orgán 2 hodiny na vrchole svojej činnosti), je tomuto maximálne prispôsobené.

Teda od 7.00 – 9.00 hod. je na vrchole svojej činnosti žalúdok, čo je doba, kedy vie najlepšie prijať, spracovať a premeniť potravu. Preto sa raňajky považujú sa najdôležitejšie, môže to byť aj najväčšie jedlo nášho dňa.

Ak robíme kašu z celého zrna je potrebné správne otvoriť jeho energiu, aby sme z tohto najsilnejšieho potenciálu získali maximum. Obilninu najprv dôkladne premyjeme, prepláchneme a potom dáme daný pomer vody, v ktorom sa bude variť. V tejto vode ho necháme napučať min.1-2 hodinky pred samotnou prípravou (môže byť aj niekoľko hodín – napr. z večera do rána). Tým sa obilnina otvorí a pripraví na tepelný proces.

Následná príprava je taká, že dáme štipku soli a prikryjeme, privedieme do varu, plameň stíšime, tak aby bol len mierny var. Dôležité je, že pokrývku počas celého varenia ani raz neotvoríme, a necháme variť, až kým nevidíme len jemné bublinky tej vody na vrchu (ideálne je mať preto sklenenú pokrievku). Čiže, keď budete vidieť tie posledné bublinky, čiže tam už nebude vrstva vody, vypneme a necháme ešte 30 – 60 min. dôjsť (môžeme ju dať pod perinu tak ako to robili naše staré mamy – tým sa pekne udrží aj teplo). Takto obilnina ešte lepšie sadne a otvorí svoju chuť smerom zvnútra von. Toto je teda základný druh prípravy obilnín, samozrejme sú ešte aj iné spôsoby naparovaním, opražením na sucho pred varením, alebo po uvarení s nejakou ďalšou ingredienciou. Tam sa už môžeme cielene zameriavať hlavne v prípade dietetiky liečebnej.

Každá z obilnín má svoje vlastnosti, svoje terapeutické účinky a my na základe toho, čo potrebujeme u človeka riešiť, nastavujeme presný jedálniček striedania týchto obilnín. Existuje 12 základných druhov, ale niektoré majú ešte rôzne odrody, napr. ryža.

Milí priatelia, snažila som sa Vám aspoň trochu priblížiť Dietetiku čínskej medicíny, ktorá je naozaj veľmi rozsiahlym komplexom informácií, a ktorá sa študuje v našej Škole dietetiky ako 2-ročný obor. O každej zložke by sme mohli hovoriť ešte veľmi veľa, hlavne aj o prepojení na patogény a konštitučné energie, ktoré na nás najviac vplývajú, a ktoré aj najviac riešime práve cez balansovanie stravou. Týmto témam sa budeme venovať v ďalších častiach, ktoré budú naväzovať na tento základný článok. Teším sa, že som Vám tieto informácie mohla prostredníctvom tohto článku odovzdať a uviesť Vás do tohto krásneho liečebného oboru Čínskej medicíny.

 

Neprehliadni aj tieto články:

Ako si vybrať vhodnú soľ?

Ako schudnúť pomocou ajurvédy?

Detox organizmus s bylinkami

Monika Kampošová

Článok bol pridaný dňa 01/09/2017 a zaradený do kategórie: StravovanieZdravie   |   Autor: Monika Kampošová

Komentáre