1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže s názvom 60-dňová Výzva do plaviek ® 2024 (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Fitshaker, s. r. o., so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, IČO: 47569522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36662/N (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa s cieľom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 6. 5. 2024 do 4. 7. 2024.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel

s výnimkou

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

4. Podmienky Súťaže:

Do Súťaže bude zaradený každý účastník Súťaže, ktorý sa zaregistruje na www.fitshaker.sk, nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2024 (otvoreným na strane, kde sa začína máj) pred premenou do svojho profilu a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 20. 5. 2024 do svojho Fitshaker účtu, a zároveň nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2024 (otvoreným na strane, kde sa začína júl) po premene a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 18. 7. 2024 do svojho Fitshaker účtu. V prípade, že bude Fitness diár 2024 vypredaný, môžeš sa odfotiť s fotkou s vytlačeným / na tablete zobrazeným bonusom k aktuálnej výzve. Hlavnú cenu však môže vyhrať iba ten, kto sa odfotí s Fitness diárom 2024.

Ako sa zapojiť?

Je to veľmi jednoduché. Na začiatok potrebuješ odhodlanie byť lepšia a Fitness diár 2024 (slovenský alebo český). Ak už nemáme slovenské diáre na sklade, môžeš si na našom e-shope zakúpiť jeho českú verziu s 30% zľavou! Ak je vypredaná aj česká verzia, môžeš sa odfotiť s fotkou s vytlačeným / na tablete zobrazeným bonusom k aktuálnej výzve. Hlavnú cenu však môže vyhrať iba ten, kto sa odfotí s Fitness diárom 2024.

1. Odfotografuj PRIAMO SPREDU celú svoju postavu (vrátane hlavy) v plavkách s naším Fitness diárom 2024 (otvoreným na strane, kde sa začína máj) v ruke. Neboj sa, fotografie nebudeme bez tvojho súhlasu nikde zverejňovať. Sú len pre nás, na hodnotenie tvojej premeny počas výzvy. Odporúčame ti odfotiť sa za denného svetla pri stene alebo jednofarebnom pozadí :-).

2. Nahraj túto fotografiu do svojho účtu na Fitshakeri. Túto možnosť nájdeš po kliknutí na tlačidlo Zobraziť profil vo svojom konte, ktoré sa nachádza vpravo hore. Následne uvidíš tlačidlo Výzvy, kde si vyberieš Výzvu do plaviek 2024 a nahráš svoju fotografiu. Svoje údaje môžeš nahrať len prihlásením sa na stránku cez prehliadač, v mobilnej aplikácii táto možnosť nie je.

3. Vyplň svoje miery – takisto v záložke „Výzvy“, kde si vyberieš Výzvu do plaviek 2024 (aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása). Ak si to už urobila, super.

4. Fotku načítaj a miery si vypíš najneskôr do 20. 5. 2024.

5. Od 6. 5. – 4. 7. 2024 cvič prostredníctvom videí v sekcii Výzva do plaviek 2024 a riaď sa našimi radami.

6. Po skončení výzvy, najneskôr do 18. 7. 2024, nahraj svoju aktuálnu fotografiu presne v tej istej póze PRIAMO SPREDU v plavkách do svojho účtu. Opäť maj v ruke diár, tentoraz ho otvor na strane so začiatkom mesiaca júl. Znovu vyplň všetky uvedené údaje (aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása), aby sme vedeli zhodnotiť tvoj progres.

5. Určenie výhercov:

Určenie výhercov Súťaže prebehne do 16. 8. 2024 po vzájomnej porade Fitshaker tímu a ďalších vybraných inštruktoriek na základe subjektívneho zhodnotenia zaslaných fotografií všetkých účastníkov Súťaže. Hlavnú cenu môže vyhrať iba ten, kto sa odfotí s Fitness diárom 2024.

Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Fitshakera alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu hodnotenia, teda do 30. 8. 2024.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

6. Výhra:

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ po predošlej dohode s obchodnými partnermi.

Cena pre absolútnu víťazku:

Exotická dovolenka (podľa vlastného výberu) v hodnote 1000 € od Hydrotour

Ceny pre kategóriu žien, ktoré mali pred výzvou do 70 kg:

1. cena: Narodeninové 10-ročné Fitshaker Premium členstvo v hodnote 1188 €

2. cena: 2x Balíček (nielen) na dovolenku a cestovanie od FitStream.eu v celkovej hodnote 190 €

3. cena: 2x Balíček na regeneráciu svalstva od Puravia v celkovej hodnote 156 €

4. cena: Set pre lepší spánok od odborníkov na spánok - ZORAS v hodnote 173 €

5. cena: Vybavenie do tvojho domáceho fitka od Fitshakera v hodnote 117 €

6. cena: Kuchynský pomocník pre rýchle a zdravé stravovanie od mamigo.sk v hodnote 139 €

7. cena: Relaxácia a uvoľnenie napätia vďaka balíčku od Yogashop v hodnote 100 €

8. cena: Knižné putovanie s Vydavateľstvom Tatran v hodnote 100 €

9.cena: Sladké potešenie (podľa vlastného výberu) od Kolatch v hodnote 100 €

10. cena: 2x Letná starostlivosť o pokožku od DULCIA Natural v celkovej hodnote 90 €

Ceny pre kategóriu žien, ktoré mali pred výzvou nad 70 kg:

1. cena: Narodeninové 10-ročné Fitshaker Premium členstvo v hodnote 1188 €

2. cena: 2x Balíček (nielen) na dovolenku a cestovanie od FitStream.eu v celkovej hodnote 190 €

3. cena: 2x Balíček na regeneráciu svalstva od Puravia v celkovej hodnote 156 €

4. cena: Zdravý a kvalitný spánok od odborníkov zo ZORAS v hodnote 110 €

5. cena: Vybavenie do tvojho domáceho fitka od Fitshakera v hodnote 117 €

6. cena: Luli balíček (najmä) pre tých najmenších od mamigo.sk v hodnote 92 €

7. cena: Relaxácia a uvoľnenie napätia vďaka balíčku od Yogashop v hodnote 100 €

8. cena: Knižné putovanie s Vydavateľstvom Tatran v hodnote 100 €

9.cena: Sladké potešenie (podľa vlastného výberu) od Kolatch v hodnote 100 €

10. cena: 2x Letná starostlivosť o pokožku od DULCIA Natural v celkovej hodnote 90 €

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 30. 8. 2024. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od určenia výhercu, bude určený nový výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak výherca do 3 dní od skontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhru získava novo určený náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas na to, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia na začiatku výzvy, fotografia po skončení výzvy, email a telefónne číslo boli spracovávané s cieľom usporiadania Súťaže a vyhodnotenia Súťaže. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na čas konania a vyhodnotenia Súťaže a po nevyhnutne dlhý čas na odovzdanie cien. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich meno, priezvisko a výhra boli zverejnené najmä na webovej a facebookovej stránke www.fitshaker.sk a www.sexypostava.sk. Výhercovia ďalej súhlasia s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre účasť v Súťaži. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich Usporiadateľ po skončení Súťaže kontaktoval s cieľom zistenia, či súhlasia so zverejnením ich fotografie a výsledkov v Súťaži. V žiadnom prípade nebudeme fotografiu zverejňovať bez takéhoto dodatočného súhlasu. Usporiadateľ Súťaže je tiež oprávnený pred likvidáciou osobných údajov tieto údaje anonymizovať a použiť na štatistické účely, aby napríklad zistil, koľko osôb sa zúčastnilo na Súťaži a koľko kilogramov spoločne schudli.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach Usporiadateľa.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 22. 3. 2024

Fitshaker, s.r.o.