Podmienky súťaže 60-dňová Výzva do plaviek 2023

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „60-dňová Výzva do plaviek 2023“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Fitshaker, s.r.o. so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, IČO: 47569522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 36662/N (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 2.5.2023 do 30.6.2023.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

s výnimkou

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

4. Podmienky Súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý sa zaregistruje na www.fitshaker.sk, nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2023 (otvoreným na strane, kde začína máj) pred premenou do svojho profilu a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 16.5.2023 do svojho Fitshaker účtu a zároveň nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2023 (otvorený na strane, kde začína júl) po premene a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 14.7.2023 do svojho Fitshaker účtu.

Ako sa zapojiť?

Je to veľmi jednoduché. Pre začiatok potrebuješ odhodlanie byť lepšia a Fitness diár 2023 (slovenský alebo český, alebo tiež Limitovanú edíciu Fitness diára 2023). Ak už nemáme slovenské diáre na sklade, odporúčame zbehnúť do najbližšieho kníhkupectva, prípadne objednať z Martinusu TU alebo z Panta Rhei TU.

1. Odfotografuj PRIAMO SPREDU v plavkách celú svoju postavu (vrátane hlavy) s naším Fitness diárom 2023 (otvoreným na strane, kde začína máj) v ruke. Neboj sa, fotografie nebudeme bez tvojho súhlasu nikde zverejňovať. Zostávajú len pre nás, pri hodnotení tvojej premeny počas výzvy. Odporúčame ti odfotiť sa za denného svetla a pri stene, alebo jednofarebnom pozadí. :-)

2. Nahraj túto fotografiu do svojho účtu na Fitshakeri. Túto možnosť nájdeš po kliknutí na tlačidlo „MOJE KONTO profil“, ktoré sa nachádza vpravo hore. Následne na to uvidíš tlačidlo „Výzvy“, kde si vyberieš Výzvu do plaviek 2023 a nahráš svoju fotografiu. Svoje údaje môžeš nahrať cez prihlásenie na stránku cez prehliadač, v mobilnej aplikácii táto možnosť nie je.

3. Vyplň svoje miery - taktiež v záložke "výzvy", kde si vyberieš Výzvu do plaviek 2023( aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása). Ak si tak už urobila, super.

4. Fotku načítaj a miery si vypíš najneskôr do 16.5.2023.

5. Od 2.5. – 30.6.2023 cvič prostredníctvom videí v sekcii Výzva do plaviek 2023 a riaď sa našimi radami.

6. Po skončení výzvy, najneskôr do 14.7.2023, nahraj svoju aktuálnu fotografiu presne v tej istej póze PRIAMO SPREDU v plavkách do svojho účtu. Opäť maj v ruke diár, tentoraz ho otvor na strane so začiatkom mesiaca júl. Znovu vyplň všetky uvedené údaje ( aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása), aby sme vedeli zhodnotiť tvoj progres.

5. Určenie výhercov:

Určenie výhercov súťaže prebehne do 3. 8. 2023 po vzájomnej porade Fitshaker tímu a ďalších vybraných inštruktoriek na základe ich subjektívneho zhodnotenia zaslaných fotografií všetkých Účastníkov Súťaže. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Fitshaker alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu hodnotenia, teda do 17.8.2023.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

6. Výhra:

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ po predošlej dohode s obchodnými partnermi.

Cena pre absolútnu víťazku:

Voucher na dovolenkový pobyt v hodnote 500 eur od Hydrotour.sk - Barbora Ž.

Ceny pre kategóriu žien, ktoré mali pred výzvou do 70 kg

1. cena: 4x FitStream PRO mixér v celkovej hodnote 220 € od Fitstream - Jana C., Emília H., Lucia, Lucia P., Marcela H.

2. cena: 2x balíček domácich rastlinných produktov v hodnote 200 € od Farma Tekvička - Veronika K. , Michaela R.

3. cena: 2x balíček vitamínov a výživových doplnkov v hodnote 164 € od Jamieson.sk - Barbora L., Martinka S.,

4. cena: Jeden pár barefoot tenisiek Be Lenka Stride - All White z novej kolekcie Active v hodnote 150 € od BeLenka - Zlatica B.

5. cena: Osobný kuchár Luli Chef Mini od www.mamigo.sk v hodnote 129 € - Klaudia R.

6. cena: Balíček najnovších produktov od Fitshaker.sk v hodnote 117 € - Zdenka H.

7. cena: Letný balíček produktov Dulcia natural pre krásnu, zdravú a žiarivú pleť v hodnote 108 € - Gabriela K.

8. cena: Darčeková poukážka na nákup kníh v hodnote 100 € od Vydavateľstvo Tatran. - Petra Z.

9. cena: 2x balíček zázvorových ZINGI produktov v hodnote 100 € od od Zingi drink. - Eva K., Diana S.

10. cena: Set plaviek podľa vlastného výberu (a skladovej dostupnosti) od Abraka v hodnote 65 € - Petra M.

11. cena: Darčeková karta (na nákup produktu podľa vlastného výberu) do kamenných predajní CCC v hodnote 50€ - Zuzana T.

Ceny pre kategóriu žien, ktoré mali pred výzvou nad 70 kg

1. cena - 2x balíček domácich rastlinných produktov v hodnote 200 € od Farma Tekvička - Klaudia T., Michaela D.

2. cena - 3x FitStream PRO mixér v celkovej hodnote 165 € od Fitstream - Lucia O., Jitka J., Andrea J.

3. cena - 2x balíček vitamínov a výživových doplnkov v hodnote 164 € od Jamieson.sk - Silvia M., Lenka K.

4. cena - Jeden pár barefoot tenisiek Be Lenka Dash - Grey z novej kolekcie Active v hodnote 150 € od BeLenka - Patrícia J.

5. cena - Balíček najnovších produktov od Fitshaker.sk v hodnote 117 € - Ľubica R.

6. cena - Letný balíček produktov Dulcia natural pre krásnu, zdravú a žiarivú pleť v hodnote 108 € - Gabriela Z.

7. cena - Darčeková poukážka na nákup kníh v hodnote 100 € od Vydavateľstvo Tatran - Martina Z.

8. cena - 2x balíček zázvorových ZINGI produktov v hodnote 100 € od Zingi drink. - Ivana O., Štefánia S.

9. cena - Balíček produktov značky Luli v hodnote 92 € od www.mamigo.sk. - Michaela M.

10. cena - Set plaviek podľa vlastného výberu (a skladovej dostupnosti) od Abraka v hodnote 65 € - Anna S.

11. cena - Darčeková karta (na nákup produktu podľa vlastného výberu) do kamenných predajní CCC v hodnote 50€ - Terézia K.

A cena, ktorá je na nezaplatenie a získa ju každá naplno odhodlaná žena je: fantastický pocit samej zo seba a krásne výsledky.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 17.8.2023.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od určenia výhercu, bude určený nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca do 3 dní od skontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo určený náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia na začiatku výzvy, fotografia po skončení výzvy, email a telefónne číslo boli spracovávané za účelom usporiadania Súťaže a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu konania a vyhodnotenia Súťaže a po nevyhnutne dlhú dobu na odovzdanie cien. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich meno, priezvisko a výhra boli zverejnené najmä na webovej a facebookovej stránke www.fitshaker.sk a www.sexypostava.sk. Výhercovia ďalej súhlasia s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre účasť v Súťaži. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich Usporiadateľ po skončení Súťaže kontaktoval za účelom zistenia, či súhlasia so zverejnením ich fotografie a výsledkov v Súťaži. V žiadnom prípade nebudeme fotografiu zverejňovať bez takéhoto dodatočného súhlasu. Usporiadateľ Súťaže je tiež oprávnený pred likvidáciou osobných údajov tieto údaje anonymizovať a použiť na štatistické účely, aby napríklad zistil, koľko osôb sa zúčastnilo Súťaže a koľko kilogramov spoločne schudli.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach Usporiadateľa.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 28.3.2023

Fitshaker, s.r.o.