Podmienky súťaže 50-dňová Novoročná výzva 2023

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „50 dňová Novoročná výzva 2023“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Fitshaker, s.r.o. so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, IČO: 47569522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 36662/N (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 9.1.2023 do 27.2.2023.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

s výnimkou

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

4. Podmienky Súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý, sa zaregistruje na www.fitshaker.sk, nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2023 (otvoreným na strane, kde začína január alebo zatvoreným) pred premenou do svojho profilu a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 23.1.2023 do svojho Fitshaker účtu a zároveň nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2023 (otvorený na strane, kde začína marec) po premene a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 13.3.2023 * do svojho Fitshaker účtu.

Ako sa zapojiť?

Je to veľmi jednoduché. Pre začiatok potrebuješ odhodlanie byť lepšia a Fitness diár 2023 (klasický v SK, alebo CZ alebo aj limitku). Ak už nemáme slovenské diáre na sklade, odporúčame zbehnúť do najbližšieho kníhkupectva, prípadne objednať z Martinusu TU alebo z Panta Rhei TU.

1. Odfotografuj PRIAMO SPREDU v plavkách celú svoju postavu (vrátane hlavy) s naším Fitness diárom 2023 (otvoreným na strane, kde začína január alebo zatvoreným) v ruke - Neboj sa, fotografie nebudeme bez tvojho súhlasu nikde zverejňovať. Zostávajú len pre nás, pri hodnotení tvojej premeny počas výzvy.

2. Nahraj túto fotografiu do svojho účtu na Fitshakeri. Túto možnosť budeš mať priamo nad kalendárom v tvojom konte aj s odpočtom dní, dokedy budeš môcť svoje miery vyplniť.

3. Vyplň všetky údaje ( aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása). Ak si tak už urobila, super.

4. Fotku načítaj a miery si vypíš najneskôr do 23.1.2023.

5. Od 9.1.2023 do 27.2.2023 cvič prostredníctvom videí v sekcii Novoročná výzva 2023 a riaď sa našimi radami.

6. Po skončení výzvy, najneskôr do 13.3.2023*, nahraj svoju aktuálnu fotografiu presne v tej istej póze PRIAMO SPREDU v plavkách do svojho účtu. Opäť maj v ruke diár, tentoraz ho otvor na strane so začiatkom mesiaca marec. Znovu vyplň všetky uvedené údaje ( aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása), aby sme vedeli zhodnotiť tvoj progres.

5. Určenie výhercov:

Určenie výhercov súťaže prebehne do 3.4.2023 po vzájomnej porade Fitshaker tímu a ďalších vybraných inštruktoriek na základe ich subjektívneho zhodnotenia zaslaných fotografií všetkých Účastníkov Súťaže. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Fitshaker alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu hodnotenia.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

DôLEŽITÝ OZNAM K VYHODNOTENIU:

Určenie výhercov súťaže bude vyhodnotené s oneskorením, teda do 17.4.2023. Dôvodom sú technické problémy po ukončení výzvy v kontách niektorých súťažiacich. V týchto dňoch sú všetky údaje evidované v poriadku a prebieha vyhodnotenie. Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o výhre najneskôr do 24.4.2023

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

6. Výhra:

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ po predošlej dohode s obchodnými partnermi.

Cena pre absolútnu víťazku:

Víkendový jarný pobyt pre jednu osobu v Hoteli Jason.- Kyra B.

Ceny pre kategóriu žien, ktoré mali pred výzvou do 70 kg

1. cena: 4x FitStream Pro mixér v celkovej hodnote 220 € od Fitstream - Dana Š., Jana V., Lucia L., Maria M.

2. cena: Set merino oblečenia v celkovej hodnote 215 € od Woollies.sk - Patrícia K.

3. cena: Barefoot topánky BeLenka, alebo Barebarics podľa vlastného výberu v celkovej hodnote až do 200€ - Iveta F.

4. cena: 5x Compeed balíček v celkovej hodnote 150 € od vhcosmetics.sk - Andrea H., Marcela P., Barbora B., Veronika B. a Zuzana T.

5. cena: Balíček prírodnej kozmetiky novej rady Exclusive línie Natuint od Dulcia v celkovej hodnote 140€ - Dia A.

6. cena: Osobný kuchár Luli Chef Mini od www.mamigo.sk v hodnote 130€ - Kamila S.

7. cena: Balíček produktov od Fitshaker.sk v hodnote 115 € - Michaela R.

8. cena: Balíček vodného kefíru ashwagandha + oregano v celkovej hodnote 75€ od www.bonumos.sk - Zuzana B.

9. cena: Set termo legín a termo čelenky podľa vlastného výberu (a aktuálnej ponuky na e-shope) od spoločnosti Abraka v hodnote 70€ - Ivana D.

10. cena: Balíček medu Manuka MGO 250 + 2 balíčky cukríkov podľa výberu - balík v hodnote cca 50€ od Manuka.sk - Jana D.

11. cena: Balíček kníh a ročného predplatného časopisu FIT štýl v hodnote cca 50€ - Jana C.

Ceny pre kategóriu žien, ktoré mali pred výzvou nad 70 kg

1. cena - 5x Compeed a TETESEPT balíček v celkovej hodnote 400 € od vhcosmetics.sk - Michaela L., Nikola B., Martina, Silvia V. a Zuzana B.

2. cena - 2x Balíček prírodnej kozmetiky novej rady Exclusive línie Natuint od Dulcia v celkovej hodnote 280 € - Ingrid H. a Barbora M.

3. cena - Set merino oblečenia v celkovej hodnote 215 € od Woollies.sk - Ľudmila K.

4. cena - 3x FitStream Pro mixér v celkovej hodnote 165 € od Fitstream - Dominika B., Zuzana H. a Monika I.

5. cena - Balíček produktov od Fitshaker.sk v hodnote 115 € - Veronika F.

6. cena - Balíček mix produktov v celkovej hodnote 92 € od www.mamigo.sk - Stanka V.

7. cena - Balíček vodného kefíru ashwagandha+ oregano v celkovej hodnote 75€ od www.bonumos.sk - Barbora K.

8. cena - Set termo legín a termo čelenky podľa vlastného výberu (a aktuálnej ponuky na e-shope) od spoločnosti Abraka v hodnote 70€ - Simona B.

9. cena - Balíček medu Manuka MGO 250 + 2 balíčky cukríkov podľa výberu - balík v hodnote cca 50€ od Manuka.sk - Eliška P.

10. cena - Balíček kníh a ročného predplatného časopisu MAMA a ja v hodnote cca 50€ - Dáša B.

11. cena - 2x Darčekový balíček Rakytník v hodnote 52 € od spoločnosti Koldokol - Veronika S. a Soňa P.

A cena, ktorá je na nezaplatenie a získa ju každá naplno odhodlaná žena je: fantastický pocit samej zo seba a krásne výsledky.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 17.4.2023

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od určenia výhercu, bude určený nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca do 3 dní od skontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo určený náhradník.

Dôležitý oznam k vyhodnoteniu:

Určenie výhercov súťaže bude vyhodnotené s oneskorením, teda do 17.4.2023. Dôvodom sú technické problémy po ukončení výzvy v kontách niektorých súťažiacich. V týchto dňoch sú všetky údaje evidované v poriadku a prebieha vyhodnotenie. Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o výhre najneskôr do 24.4.2023

8. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia na začiatku výzvy, fotografia po skončení výzvy, email a telefónne číslo boli spracovávané za účelom usporiadania Súťaže a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu konania a vyhodnotenia Súťaže a po nevyhnutne dlhú dobu na odovzdanie cien. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich meno, priezvisko a výhra boli zverejnené najmä na webovej a facebookovej stránke www.fitshaker.sk a www.sexypostava.sk. Výhercovia ďalej súhlasia s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre účasť v Súťaži. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich Usporiadateľ po skončení Súťaže kontaktoval za účelom zistenia, či súhlasia so zverejnením ich fotografie a výsledkov v Súťaži. V žiadnom prípade nebudeme fotografiu zverejňovať bez takéhoto dodatočného súhlasu. Usporiadateľ Súťaže je tiež oprávnený pred likvidáciou osobných údajov tieto údaje anonymizovať a použiť na štatistické účely, aby napríklad zistil, koľko osôb sa zúčastnilo Súťaže a koľko kilogramov spoločne schudli.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach Usporiadateľa.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 30.11.2022

Fitshaker, s.r.o.