Podmienky súťaže 60-dňová Výzva do plaviek 2020

 1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom “60-dňová Výzva do plaviek 2019” (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť Fitshaker, s.r.o. so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, IČO: 47569522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 36662/N (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

 1. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 4.5.2020 do 2.7.2020.

 1. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky,
 • ktorá má viac ako 15 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel,

s výnimkou

 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).
 1. Podmienky Súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý, sa zaregistruje na www.fitshaker.sk, nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2020 v ruke otvoreným na začiatku mesiaca máj (str. 112 – 113) alebo Fitness kalendárom 2020 otočenom na 20.týždni pred premenou a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 20.5.2020 do svojho Fitshaker účtu a zároveň nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2020 v ruka otvoreným na strane so začiatkom mesiaca júl (str. 150 – 151) alebo naším Fitness kalendárom 2020 otočenom na 29.týždni po premene a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 17.7.2020 do svojho Fitshaker účtu. Následne, 10.8.2020 určí Fitshakerom zvolená porota po vzájomnej porade výhercov cien.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 1. Určenie výhercov:

Určenie výhercov súťaže prebehne po vzájomnej porade Fitshaker tímu a ďalších vybraných inštruktoriek na základe ich subjektívneho zhodnotenia zaslaných fotografií všetkých Účastníkov Súťaže. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Fitshaker alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu hodnotenia.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 1. Výhra:

Cena pre absolútneho víťaza – wellness pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Hoteli Borovica**** Štrbské Pleso v hodnote 370 € – Silvia M.

 

Kategória do 70 kg:

1. cena – stravovací fitness program na týždeň FITBODY Builder od EasyDiet v hodnote 85 € – Lenka J.

2. cena – balíček s opaľovacím krémom a výživovými doplnkami od firmy IMK Organics v hodnote 68 € – Karolina V.

3. cena – poukaz na online kurz Super saláty I. od Jíme Jinak.cz v hodnote cca 66 € – Magdalena P.

4. cena – balíček produktov SUNROOT v hodnote 65,40 € – Anna K.

5. cena – balíček kníh Z fitka do kuchyne špeciál I, II a III v hodnote 58,70 € – Slávka H.

6. cena – balíček zdravých potravín od Ravity v hodnote 53 € – Andrea K.

7. cena – balíček zdravých potravín od Biolandu v hodnote cca 53 € – Miroslava B.

8. cena – balíček produktov RIO MARE v hodnote 50 € – Lucia V.

9. cena – balíček 3 ks FITnutky našej novej Fitshaker pochúťky v hodnote 41,70 € – Darina P.

10. cena – balíček ekologických produktov do kuchyne od ekonetka v hodnote 36 € – Petronela M.

11. cena – 35 € poukážka v obchode Flexity.sk (kúpiš za ňu napr. fitness oblečenie, jogamatku, meditačné pomôcky, ..) – Jorga N.

12. cena – čajové kazety Cypriánová rodinná lekáreň a Slovakia od Agrokarpaty Plavnica v hodnote 30 € – Kristina J.

13. cena – 30 € poukážka na nákup v obchode Starý Otec (sieť potravín s výlučne slovenskými potravinami) – Petra K.

14. cena – kniha Z fitka do kuchyne 2 v redizajne v hodnote 24 € (ešte len ju pripravujeme, čiže výherkyňa ju získa exkluzívne medzi prvými) – Petra L.

15. cena – balíček kozmetiky Lirene v hodnote 20 € – Katarína K.

16. cena – kniha s receptami To najlepšie pre tvoje super telo od Ivany Maheľovej v hodnote 19,90 € – Jana D.

 

 

Kategória nad 70 kg:

1. cena – stravovací fitness program na mesiac FITBODY Starter od EasyDiet v hodnote 278 € – Andrea R.

2. cena – ročné členstvo vo Fitshakeri v hodnote 79 € – Markéta H.

3. cena – poukaz na online kurz Hubneme do plavek od Jíme Jinak.cz v hodnote cca 66 € – Daniela M.

4. cena – balíček produktov SUNROOT v hodnote 65,40 € – Janka G.

5. cena – balíček obsahujúci knihu Zdravé Domáce Sladkosti + sada 5 silikónových foriem v hodnote 54,80 € – Martina T.

6. cena – balíček zdravých potravín od Ravity v hodnote 53 € – Martina B.

7. cena – balíček zdravých potravín od Biolandu v hodnote cca 53 € – Adriana K. 

8. cena – balíček produktov RIO MARE v hodnote 50 € – Annamaria P.

9. cena – balíček 3 ks FITnutky našej novej Fitshaker pochúťky v hodnote 41,70 € – Katarina V.

10. cena – balíček ekologických produktov do kuchyne od ekonetka v hodnote 36 € – Miriama K.

11. cena – 35 € poukážka v obchode Flexity.sk (kúpiš za ňu napr. fitness oblečenie, jogamatku, meditačné pomôcky, ..) – Ala M.

12. cena – čajové kazety Cypriánová rodinná lekáreň a Slovakia od Agrokarpaty Plavnica v hodnote 30 € – Ivana K.

13. cena – 30 € poukážka na nákup v obchode Starý Otec (sieť potravín s výlučne slovenskými potravinami) – Miriama B.

14. cena – balíček kozmetiky Lirene v hodnote 20 € – Gabriela S.

15. cena – kniha s receptami To najlepšie pre tvoje super telo od Ivany Maheľovej v hodnote 19,90 € – B. C. 

16. cena – nový Fitness diár 2021 v hodnote cca 14 € (ešte len ho pripravujeme, čiže výherkyňa ju získa exkluzívne medzi prvými) – Lucia Č.

 

Špeciálne ceny:

1. cena – stravovací fitness program na týždeň FITBODY Starter od EasyDiet v hodnote 70 € – Marta D.

2. cena – balíček produktov SUNROOT v hodnote 65,40 € – Kalabová

3. cena – balíček zdravých potravín od Ravity v hodnote 53 € – Marta F.

4. cena – poukaz na online kurz Zdravé dezerty od Jíme Jinak.cz v hodnote cca 50 € – Světlana V.

5. cena – balíček produktov RIO MARE v hodnote 50 € – Margita O.

6. cena – balíček 3 ks FITnutky našej novej Fitshaker pochúťky v hodnote 41,70 € – Zuzana M.

7. cena – balíček ekologických produktov do kuchyne od ekonetka v hodnote 36 € – Erika P.

8. cena – čajové kazety Cypriánová rodinná lekáreň a Slovakia od Agrokarpaty Plavnica v hodnote 30 € – Renata H.

9. cena – 30 € poukážka na nákup v obchode Starý Otec (sieť potravín s výlučne slovenskými potravinami) – Soňa Š.

10. cena – balíček kozmetiky Lirene v hodnote 20 € – Z. C.

11. cena – kniha s receptami To najlepšie pre tvoje super telo od Ivany Maheľovej v hodnote 19,90 € – J. B.

 

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ po predošlej dohode s obchodnými partnermi.

 

 1. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 24.8.2020.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od určenia výhercu, bude určený nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca do 3 dní od skontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo určený náhradník.

 1. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia na začiatku výzvy, fotografia po skončení výzvy, email a telefónne číslo boli spracovávané za účelom usporiadania Súťaže a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu konania a vyhodnotenia Súťaže a po nevyhnutne dlhú dobu na odovzdanie cien. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich meno, priezvisko a výhra boli zverejnené najmä na webovej a facebookovej stránke www.fitshaker.sk a www.sexypostava.sk. Výhercovia ďalej súhlasia s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre účasť v Súťaži. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich Usporiadateľ po skončení Súťaže kontaktoval za účelom zistenia, či súhlasia so zverejnením ich fotografie a výsledkov v Súťaži. V žiadnom prípade nebudeme fotografiu zverejňovať bez takéhoto dodatočného súhlasu. Usporiadateľ Súťaže je tiež oprávnený pred likvidáciou osobných údajov tieto údaje anonymizovať a použiť na štatistické účely, aby napríklad zistil, koľko osôb sa zúčastnilo Súťaže a koľko kilogramov spoločne schudli.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach Usporiadateľa.

 1. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 1. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 21. 4. 2020

Fitshaker, s.r.o.