Podmienky súťaže 50-dňová Novoročná výzva 2020

 1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom “50-dňová Novoročná výzva 2020” (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť Fitshaker, s.r.o. so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, IČO: 47569522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 36662/N (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

 1. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 8.1.2020 do 26.2.2020.

 1. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky
 • ktorá má viac ako 15 rokov
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

s výnimkou

 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).
 1. Podmienky Súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý, sa zaregistruje na www.fitshaker.sk, nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2020 (buď zatvoreným, aby bolo vidno obálku, alebo otvoreným na strane, kde začína január) pred premenou a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 19.1.2020 do svojho Fitshaker účtu a zároveň nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2020 (otvorený na strane, kde začína marec) po premene a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 8.3.2020 do svojho Fitshaker účtu. Následne, 30.3.2020 určí Fitshakerom zvolená porota po vzájomnej porade výhercov cien. Výhody bezplatného a PREMIUM členstva sú popísané na www.sexypostava.sk.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 1. Určenie výhercov:

Určenie výhercov súťaže prebehne po vzájomnej porade Fitshaker tímu a ďalších vybraných inštruktoriek na základe ich subjektívneho zhodnotenia zaslaných fotografií všetkých Účastníkov Súťaže. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Fitshaker alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu hodnotenia.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 1. Výhra:

Cena pre absolútneho víťaza: pobyt pre 2 osoby na 2 noci so vstupom do wellness a polpenziou v hodnote 310 € v hotelovom rezorte ORAVSKÝ HÁJ*** – Monika G.

Kategória do 70 kg:

1. cena – vstup do VIP SKY LOUNGE na 1 hodinu – exkluzívna privátna zóna na streche hotela Horizont Resort ****(jacuzzi pre 5 osôb, fínska sauna, terasa s lehátkami a panoramatickým výhľadom na Vysoké Tatry) v hodnote 100 € – Veronika H.

2. cena – balíček trojice kníh Z fitka do kuchyne špeciál 1,2 a 3 v hodnote takmer 60 € – Barborka M.

3. cena – balíček Žena snov, ktorý obsahuje knihu, zošit, pero, náramok, popsocket a tašku v hodnote 60 € – Tatiana M.

4. cena – celodenná rodinná vstupenka (pre 4 osoby) FAMILY PACKET od Aquapark Poprad v hodnote 55 € – Renáta H.

5. cena – obuv do vrecka SKINNERS v hodnote 49,90 € – Anna M. 

6. cena – balíček ovocných tyčiniek Perry Court Farm od eshopu www.frutino.sk v hodnote 38,40 € – Dominika Š.

7. cena – balíček vysoko kvalitných doplnkov výživy od firma Avita na podporu imunity, metabolizmu a krásy v hodnote 35,70 € – Renáta O.

8. cena – balíček čerstvých ručne vyrábaných proteínových tyčiniek Ryska v hodnote 30 € – Jana F.

9. cena – balíček kníh od Matúša Špirka v hodnote 25 € – Veronika T.

 

Kategória nad 70 kg:

1. cena – ročné členstvo vo Fitshakeri v hodnote 79 € – Alena K.

2. cena – dámsky vegan parfem Aimee de Mars Lily Amber od eshopu www.bioparfemka.sk v hodnote 70 € – Zuzana Ch.

3. cena – balíček Žena snov, ktorý obsahuje knihu, zošit, pero, náramok, popsocket a tašku v hodnote 60 € – Renáta B.

4. cena – celodenná rodinná vstupenka (pre 4 osoby) FAMILY PACKET od Aquapark Poprad v hodnote 55 € – Eva Š.

5. cena – obuv do vrecka SKINNERS v hodnote 49,90 € – Monika S.

6. cena – balíček vysoko kvalitných doplnkov výživy od firma Avita na podporu imunity, metabolizmu a krásy v hodnote 35,70 € – Iva R.

7. cena – balíček čerstvých ručne vyrábaných proteínových tyčiniek Ryska v hodnote 30 € – Klaudia K.

8. cena – kozmetický balíček La Roche Posay od Interklinik Poprad v hodnote cca 20 € – Martina K.

9. cena – zdravý balíček od Matúša Špirka v hodnote 18 € – Ľudmila U.

 

 

Špeciálne ceny:

1. cena – balíček kníh Z fitka do kuchyne 1, 2 a 3 v hodnote 63,80 € – Jarmila U.

2. cena – balíček Žena snov, ktorý obsahuje knihu, zošit, pero, náramok, popsocket a tašku v hodnote 60 € – Dominika P.

3. cena – balíček vysoko kvalitných doplnkov výživy od firma Avita na podporu imunity, metabolizmu a krásy v hodnote 35,70 € – Martina K.

4. cena – permanentka na 10 vstupov FITNES 2 HODINY+ VSTUP DO ZÓNY SPORT od Aquapark Poprad v hodnote 35 € – Miroslava M.

5. cena – balíček čerstvých ručne vyrábaných proteínových tyčiniek Ryska v hodnote 30 € – Iveta B.

6. cena – celotelová kryoterapia pre 2 osoby v hodnote 24 € – Katarína S.

7. cena – DVD filmu Premena od Matúša Špirka v hodnote 11 € – Martina H.

 

 

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ po predošlej dohode s obchodnými partnermi.

 

 1. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 10.4.2020.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od určenia výhercu, bude určený nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca do 3 dní od skontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo určený náhradník.

 1. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia na začiatku výzvy, fotografia po skončení výzvy, email a telefónne číslo boli spracovávané za účelom usporiadania Súťaže a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu konania a vyhodnotenia Súťaže a po nevyhnutne dlhú dobu na odovzdanie cien. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich meno, priezvisko a výhra boli zverejnené najmä na webovej a facebookovej stránke www.fitshaker.sk a www.sexypostava.sk. Výhercovia ďalej súhlasia s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre účasť v Súťaži. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich Usporiadateľ po skončení Súťaže kontaktoval za účelom zistenia, či súhlasia so zverejnením ich fotografie a výsledkov v Súťaži. V žiadnom prípade nebudeme fotografiu zverejňovať bez takéhoto dodatočného súhlasu. Usporiadateľ Súťaže je tiež oprávnený pred likvidáciou osobných údajov tieto údaje anonymizovať a použiť na štatistické účely, aby napríklad zistil, koľko osôb sa zúčastnilo Súťaže a koľko kilogramov spoločne schudli.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach Usporiadateľa.

 1. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 1. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 31.12.2019

Fitshaker, s.r.o.